Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Over grenzen op dievenpad

Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te verzamelen over de facilitering van mobiele bendes, specifiek gericht op de Nederlandse situatie. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Hoe zijn de mobiele bendes samengesteld en op welke delicten zijn zij gericht?
  2. Op welke wijze worden mobiele bendes in Nederland gefaciliteerd? Welke actoren en omstandigheden kunnen daarbij worden onderscheiden?
  3. Op welke wijze wordt tijdens of na een opsporingsonderzoek informatie uitgewisseld met opsporingspartners in andere regio’s en andere landen?

Bevindingen

In de 15 opsporingsdossiers komen in totaal 100 verdachten voor: 79 mannen en 21 vrouwen. Zo'n 7 verdachtengroepen komen hoofdzakelijk uit Roemenië, 2 groepen komen uit Litouwen, 2 groepen uit Albanië, 1 groep komt uit Servië, 1 groep hoofdzakelijk uit Bulgarije en tot slot bestaat 1 groep uit Roemenen en Nederlanders. In de bestudeerde casussen maken verdachten zich schuldig aan georganiseerde winkeldiefstal (5 zaken), aan inbraken in woningen en bedrijven (5 zaken), aan georganiseerde straatroof/zakkenrollerij (2 zaken), aan (pogingen tot) overvallen (2 zaken) en aan georganiseerde autodiefstal (1 zaak). 

Conclusies over facilitering

De hieronder faciliterende actoren zijn in formele zin vaak ‘legale’ actoren die meewerken aan mobiel banditisme.

  • Beroepsgroepen: Als legale beroepsgroep komt vooral de marktkraamsector aan het licht. Daarnaast komen opslagbedrijven, telefoonwinkels, makelaars en autoverhuurbedrijven in beeld.
  • Sociale relaties: In de bestudeerde casussen zijn geen relaties zichtbaar met arbeidsmigranten uit het herkomstland van verdachten. Wel hebben de meeste mobiele bendes relaties met een of enkele personen die hier al langer wonen en lokaal zijn ingebed. 
  • Ontmoetingsplekken: Als ontmoetingsplek voor mobiele bendes komen vooral recreatieparken naar voren. Het zijn semipublieke legale plekken waar landgenoten samenkomen, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, spullen worden opgeslagen, helers langskomen om zaken te doen en waar internationale postbedrijven een tussenstop maken om pakketten op te halen.

Auteur

B. Van Gestel en R. Kouwenberg van het WODC

Link