Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Nederland als doelwit van criminele bendes uit Oost-Europa

Sinds de uitbreiding van het aantal lidstaten van de Europese Unie in 2004 lijkt er sprake te zijn een toename van door Oost-Europeanen in Nederland gepleegde misdrijven en andere strafbare feiten.

Beschrijving

In dit beleidsadvies is onder andere nagegaan of criminele bendes uit Oost-Europa werkelijk zoveel schade in Nederland aanrichten, wat voor soort delicten zij plegen, of de Nederlandse overheid meer kan doen om deze plegers aan te pakken en of er in Europa voldoende aandacht is voor het bestrijden van Oost-Europese bendes. Om te komen tot een eenduidige beantwoording zijn zeven deelvragen geformuleerd, welke onderverdeeld zijn naar vragen op tactisch- en strategisch niveau. Deze zijn terug te vinden op pagina acht van het document.

Conclusies

De Nederlandse overheid zou allereerst moeten anticiperen op te verwachten nieuwe vormen van mobiel banditisme. In de tweede plaats kan de Nederlandse overheid nu al beleid ontwikkelen ten aanzien van mobiele bendes uit landen die nu nog niet actief zijn in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Albanezen die met gebruik van veel geweld woninginbraken in andere EU-lidstaten plegen. Ten slotte zou de Nederlandse overheid op Europees niveau actiever moeten samenwerken. Het beleid op nationaal niveau lijkt nu voor te lopen op de inspanningen in Europees verband.

Auteur

Jeroen Aalderink

Bestanden