Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Mobiel banditisme in de Nederlandse detailhandel

Een onderzoek naar de wijze waarop mobiel banditisme wordt tegengegaan. Waarbij adviezen worden gegeven aan Media Markt – Saturn voor verbeteringen om schade door mobiele bendes te reduceren.

Probleemstelling

Wat kan er door Media Markt - Saturn worden ondernomen om de schade, die wordt veroorzaakt door mobiel banditisme, te beperken?

Conclusies

Intern worden veel maatregelen getroffen om winkeldiefstal in algemene zin tegen te gaan. Ook worden er af en toe trainingen gegeven aan medewerkers om bewustwording te creëren en ze te informeren over mobiele bendes en hun werkwijzen.
De security manager van de organisatie is lid van een werkgroep tegen mobiel banditisme. In de werkgroep komen publieke en private partijen samen, om hun problemen en ervaringen over mobiel banditisme te bespreken. Ook wordt er gezocht naar oplossingen, om het probleem tegen te gaan. Hierbij zijn onder andere security managers van andere retailers en grootwinkelbedrijven, de Nationale Politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie aangesloten. Bij de aanpak van mobiel banditisme loopt men tegen de grenzen van de privacy wetgeving aan.

Auteur

Elias Eimers

Organisatie

Dit rapport is geschreven in opdracht van Media Markt – Saturn Holding Nederland B.V door Hogeschool INHolland te Rotterdam, School of Applied Sciences voor de opleiding Integrale Veiligheid.

Bestanden