Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Facilitering van mobiele bendes

Doel van dit onderzoek is kennis vergaren over de facilitering van mobiel banditisme. De legale beroepsgroep die het sterkste als facilitator naar voren komt is de transportsector en in het kielzog daarvan de autobranche.

Probleemstelling

Het gaat bij facilitering om actoren en omstandigheden die – bewust of onbewust – mobiel banditisme mogelijk maken en gelegenheid bieden voor deze criminaliteit. De centrale vragen in dit onderzoek worden beantwoord op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur en luiden:

  • Op welke wijze worden mobiele bendes gefaciliteerd?
  • Welke actoren en omstandigheden kunnen worden onderscheiden?

Conclusies

De bevindingen uit deze research synthese kunnen kort worden samengevat aan de hand van drie dimensies die gelegenheid bieden aan mobiele bendes, namelijk faciliterende beroepen en beroepsgroepen; sociale bindingen en etnische gemeenschappen en ontmoetingsplekken. 

De legale beroepsgroep die het sterkste als facilitator naar voren komt is de transportsector en in het kielzog daarvan de autobranche. Daarnaast spelen verhuurders van loodsen en garages een faciliterende rol bij de tijdelijke opslag van (grotere) gestolen goederen. Dat wil overigens niet zeggen dat deze bedrijven en beroepsgroepen actief en willens en wetens meewerken.
Tot slot blijkt dat cafés als ontmoetingsplaats fungeren en een faciliterende rol spelen in verschillende fasen in het criminele bedrijfsproces. Daarnaast kunnen hotels, recreatieparken en campings als verblijfsplaats fungeren en ook als ontmoetingsplek dienst doen.

Auteur

B. van Gestel

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Bestanden