Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

De Roemeense katvanger als faciliteerder van mobiel banditisme

Een onderzoek naar de werkwijze van Roemeense katvangers en naar de rol van de Nederlandse overheid

Met dit onderzoek heeft Luuk Kuiper het fenomeen Roemeense katvangers inzichtelijk gemaakt. In het onderzoeksrapport beschrijft hij het profiel van de katvangers, hun werkwijze, de gelegenheden, de signalen, de betrokken instanties en de mogelijke barrières die opgeworpen kunnen worden.

Beschrijving

Roemeense katvangers brengen de Nederlandse maatschappij structureel enorm veel schade toe. Door verschillende zaken, zoals voortuigen, ondernemingen en bankrekeningen, op naam te zetten faciliteren zij mobiele bandieten die er vermogenscriminaliteit mee plegen. Door een slimme werkwijze maken mobiele bendes gebruik van gelegenheden die worden geboden door de Nederlandse overheid en die in eerste instantie niet strafbaar zijn. De criminelen die uiteindelijk vermogensdelicten plegen met de zaken die op naam staan van de katvanger, blijven onder de radar. Dit verhullende karakter en de werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de geboden gelegenheden door overheidsinstanties tonen een sterke vermenging tussen de onder- en bovenwereld.

Auteur

Luuk Kuiper

Download