Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Brief aan Tweede Kamer over bestrijding georganiseerde criminaliteit, nr. 85

In deze brief gaat de minister van Veiligheid en Justitie in op de stand van zaken met betrekking tot het beleid tegen mobiel banditisme. Hij ziet het rapport 'Mobiel Banditisme' van de Universiteit Utrecht als een ondersteuning van het beleid.

Beschrijving

Ten aanzien van mobiele bendes is het beeld over 2012 dat er weinig is veranderd. Uit de analyse van politiecijfers uit 2012 blijkt dat er sinds 2010 fors meer Oost-Europese verdachten zijn aangehouden, hoofdzakelijk voor een vermogensdelict. In 2012 zijn bijna vijfduizend personen Oost-Europese personen die niet in Nederland wonen, aangehouden op het verdenking van het plegen van vermogensdelicten. Veel van hen maken deel uit van mobiele bendes.

Het algemene beeld is dat er sprake is van een toename van diverse vormen van vermogensdelicten door Oost-Europese bendes, waaronder (woning)inbraken, voertuigcriminaliteit en winkeldiefstallen. Het rapport Mobiel Banditisme van prof. Siegel geeft een goed beeld van de aard van het fenomeen en bevat waardevolle observaties. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat er in Nederland aanzienlijke  meer inspanningen worden verricht om Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende bendes aan te pakken, dan in de ons omringende landen. 

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Links