Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Antwoorden Kamervragen over grootschalige rooftochten van Oost-Europese bendes

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft antwoorden gegeven op Kamervragen naar aanleiding van de berichten over het grote aantal katalysatoren dat door Oost-Europese dieven wordt gestolen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

Beschrijving

Uit cijfers van de politie blijkt dat vorig jaar de politie ongeveer 5000 meldingen van diefstallen, pogingen tot diefstallen of heling van katalysatoren kreeg. Een jaar eerder waren dat nog 3250.

De toename is ondanks flinke aanpak van deze mobiele benders. Met een stevige publiek-private aanpak wordt erop ingezet Nederland onaantrekkelijk te maken als delictgebied voor mobiele dadergroepen, waaronder grootschalige rooftochten van Oost-Europese bendes. De minister wijst in de beantwoording van de vragen onder meer op barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Via dit model worden barrières opgeworpen tegen rondtrekkende bendes. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van

  • in-reis;
  • verblijf;
  • gebruik infrastructuur;
  • plegen van delicten;
  • opslag gestolen goederen;
  • vervoer en handel (heling);
  • opsporing en vervolging.

Een voorbeeld van een maatregel op het gebied van verblijf is de samenwerking met Nederlandse gemeenten om te voorkomen dat buitenlandse katvangers zich eenvoudig kunnen inschrijven. Ook zijn door een wetswijziging die eind 2020 inging de Europese mogelijkheden voor beslaglegging uitgebreid. Dit biedt kansen bij beslaglegging op crimineel vermogen in het buitenland.

Nederland bindt samen met andere Europese landen de strijd aan met mobiele bendes. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de actie Trivium. Bij deze door de Nederlandse politie gecoördineerde internationale actie werken inmiddels meer dan 20 landen samen. In 2021 werden via deze actie in totaal 402 personen aangehouden waarvan 61 in Nederland.

Als het de mobiele bendes toch lukt om een katalysator te stelen, worden volgens de minister 3 digitale instrumenten ingezet om heling tegen te gaan en het pakken van helers te verhogen.

  1. De database Stop Heling waarin alle unieke ontvreemde goederen opgenomen zijn waarvan bij de politie of Koninklijke Marechaussee aangifte is gedaan.
  2. De afzetmarkt voor gestolen goederen wordt ook gefrustreerd via het Digitaal Opkopers Register (DOR).
  3. Via het Digitaal Opkopers Loket (DOL) ten slotte kunnen opkopers en handelaren zich melden bij de gemeente waar ze hun beroep of bedrijf uitoefenen.

DOR en DOL zijn overigens nog niet verplicht voor gemeenten. Het is de bedoeling dat binnen enkele weken een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt op grond waarvan het gebruik van DOR en DOL landelijk verplicht gesteld wordt.

Download

Antwoorden Kamervragen over grootschalige rooftochten van Oost-Europese bendes