Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Documenten

Filter zoekresultaten

Rapport Road runner – Een verkennend fenomeenonderzoek naar e-bikediefstal en diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen gepleegd door mobiele bendes

15 februari 2022

E-bikes en GPS-systemen worden regelmatig gestolen door goed georganiseerde internationale bendes. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Om de aanpak van mobiele bendes te verbeteren, is het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen zich bewust zijn van de signalen die kunnen duiden op mobiel banditisme én dat zij deze signalen kunnen doorgeven.

lees meer

Factsheet 'Misbruik van burgerservicenummers voorkomen'

29 oktober 2020

Mobiele bendes en andere criminele groepen maken gebruik van buitenlandse katvangers. Door zich in een Nederlandse gemeente in te schrijven, ontvangen deze katvangers een burgerservicenummer (BSN). De gemeente Den Haag ontwikkelde een succesvolle methode om inschrijving door katvangers tegen te gaan en daarmee misbruik van burgerservicenummers te voorkomen.

lees meer

Black Box?

04 september 2020

Wat is de relatie tussen opslagboxen en (georganiseerde) criminaliteit? In opdracht van de Taskforce Mobiel Banditisme voerde Bureau Beke hiervoor het onderzoek ‘black box’ uit. In dit onderzoek gingen de onderzoekers na of bedrijfsruimten, self-storage loodsen of garageboxen die primair verhuurd worden om legaal goederen, voorraden of grondstoffen (tijdelijk) op te slaan ook en op welke wijze door criminelen worden gebruikt.

lees meer

De Roemeense katvanger als faciliteerder van mobiel banditisme

12 oktober 2018

Met dit onderzoek heeft Luuk Kuiper het fenomeen Roemeense katvangers inzichtelijk gemaakt. In het onderzoeksrapport beschrijft hij het profiel van de katvangers, hun werkwijze, de gelegenheden, de signalen, de betrokken instanties en de mogelijke barrières die opgeworpen kunnen worden.

lees meer

Over grenzen op dievenpad

15 december 2016

Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te verzamelen over de facilitering van mobiele bendes, specifiek gericht op de Nederlandse situatie.

lees meer

Hoe de 'bovenwereld' mobiele bendes soms een handje helpt

21 augustus 2015

Soms maken mobiele bendes gebruik van contacten met de legale wereld. Zoals cafés die een ontmoetingsplek zijn en een verkooppunt van gestolen waren. Zij faciliteren zo het werk van mobiele bendes. Volgens WODC-onderzoeker Barbra van Gestel kan meer kennis van faciliterende actoren en omstandigheden helpen om mobiel banditisme beter te bestrijden.

lees meer