Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel


Samenwerken met partners

Een effectieve aanpak van mensenhandel valt of staat met een goede samenwerking. Gemeenten hebben hier een regierol in en werken samen met de volgende partners.

Regionaal

Om effectief regionaal samen te werken, is het belangrijk dat de gemeenten in de regio op een vergelijkbare manier werken. Dit geldt niet alleen voor het ontwikkelen van uniforme werkwijzen maar ook voor de manier van informatiedeling. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en Veiligheidshuizen kunnen een rol spelen in deze samenwerking.

Regionale Informatie en Expertise Centra

Ketenregisseur

Zorgcoördinator

Veiligheidshuizen


Landelijk

Naast de regionale partijen zijn er ook partijen die op landelijk niveau functioneren. Dit neemt niet weg dat deze partijen lokale expertise in huis hebben om samen te werken met gemeenten.

Coördinatiecentrum Mensenhandel

Politie

Vreemdelingenpolitie

Openbaar Ministerie

Task Force Aanpak Mensenhandel

Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Europese Unie

Landelijke Expertgroep Mensenhandel

Koninklijke Marechaussee

Inspectie SZW

Belastingdienst

Reclassering Nederland

GGD

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid