Product toegevoegd aan winkelmand

Mensenhandel


Minderjarige meisjes vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting dan gedacht

Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zij komen echter het minst in beeld. En krijgen zo dus niet de bescherming die zij nodig hebben. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De cijfers

Het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel blijkt meer dan 5 keer zo groot als het aantal geregistreerde slachtoffers en komt neer op ongeveer 6.250 slachtoffers per jaar. Binnenlandse seksuele uitbuiting is daarmee in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel: het overkomt bijna 3.000 vrouwen per jaar. Zij vormen 46% van het totaal. Voor bijna de helft gaat het om minderjarige meisjes. 1.320 minderjarigen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting. Deze groep minderjarige slachtoffers is tegelijkertijd het minst in beeld. Slechts 11% komt terug in de meldingen.

Betere melding nodig

De Nationaal Rapporteur hecht grote waarde aan het meten van de omvang van mensenhandel. Op basis van deze cijfers wordt namelijk de aanpak van mensenhandel gebaseerd. Betere melding van slachtoffers door de politie en andere instanties is daarvoor erg belangrijk.

Het CCV helpt gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Meer weten? Kijk bij het onderwerp mensenhandel of neem contact op met CCV-adviseur Nadina Perez, 06 12 037 698.