Product toegevoegd aan winkelmand

Mensenhandel


Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving

Een volwaardige aanpak van mensenhandel vraagt om beleid met voldoende aandacht voor alle bestuurlijke instrumenten en barrières om mensenhandel tegen te gaan. Gemeenten beschikken over de volgende instrumenten:

Ook de handreiking prostitutiebeleid kan gemeenten hierbij helpen.

Ontwikkeling van beleid kan niet alleen lokaal, maar ook regionaal plaatsvinden. Hierdoor worden lokale initiatieven versterkt en verplaatsingseffecten voorkomen.

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht komt mensenhandel terug in de volgende artikelen:

B8/3-regeling

Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel krijgen op grond van de zogeheten B8/3-regeling uit de Vreemdelingencirculaire een bedenktijd van maximaal drie maanden na het doen van aangifte. Het slachtoffer krijgt een tijdelijke verblijfsstatus en het recht op opvang en (medische) zorg gedurende de strafrechtelijke procedure. Ook getuigen van mensenhandel vallen onder deze regeling. 

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten dat strafrecht en bestuursrecht elkaar kunnen complementeren. Onder het RIEC-convenant kunnen de gemeente, de politie en het OM samenwerken en bekijken in hoeverre strafrechtelijke sancties samen kunnen gaan met door de gemeente opgelegde bestuurlijke sancties.