Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Ze wilde het zelf. Toch?

Kinderen zijn bijzonder kwetsbare slachtoffers die bescherming nodig hebben. Toch schiet de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in strafzaken nog met enige regelmaat tekort. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel publiceerde daarom een artikel met aandachtspunten voor de vervolging en berechting van mensenhandel gepleegd tegen minderjarigen.

Beschrijving

Per 15 november 2013 is artikel 273f Sr op een aantal onderdelen aangepast. Als gevolg van de implementatie van de EU Richtlijn mensenhandel voorziet het mensenhandelartikel nu onder meer in de bepaling dat mensenhandel gepleegd tegen kinderen altijd een strafverzwarende omstandigheid vormt, dus ook wanneer een slachtoffer zestien of zeventien is. Voorheen was dat nog niet zo. De EU Richtlijn mensenhandel beschouwt kinderen als bijzonder kwetsbare slachtoffers.

Zorgen om minderjarige slachtoffers zijn er nog steeds. Daarom heeft de Nationaal Rapporteur in de Negende rapportage mensenhandel aanbevolen de bescherming van minderjarige slachtoffers van binnenlandse mensenhandel in lijn te brengen met de Europese wet- en regelgeving. Signalering, registratie en hulpverlening, waaronder geschikte en veilige opvang, zijn daarvan cruciale onderdelen.

Tegelijkertijd behoeven minderjarigen ook in de fase van vervolging en berechting bescherming. Bescherming in de rechtspraak betreft in de eerste plaats erkenning van slachtofferschap; dat leidt vervolgens niet alleen tot specifieke maatregelen om secundaire victimisatie te voorkomen tijdens het strafproces maar, bijvoorbeeld, ook tot mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Artikel 273f Sr bevat specifieke bepalingen ter bescherming van minderjarigen. Eerder is al gekeken hoe deze specifieke bepalingen in de rechtspraktijk worden ingevuld en hoe aan deze specifieke bescherming inhoud wordt gegeven. Ook recente jurisprudentie laat zien dat deze bescherming met enige regelmaat tekort schiet. 

Auteur

Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen en mr. dr. M. Boot-Matthijssen

Bestanden

Artikel "Ze wilde het zelf. Toch?" Minderjarige slachtoffers in strafzaken