Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Voortgangsrapportage zorgnetwerk mensenhandel regio Haaglanden

In de regio Haaglanden is de eerste voortgangsrapportage verschenen van het Netwerk Mensenhandel regio Haaglanden. Het Netwerk is in eerste instantie gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers. Daarnaast is het van belang om de daders op te sporen. Dit is één van de redenen dat de politie ook vertegenwoordigd is.

Probleemstelling

Het netwerk richt zich op de opvang van en hulpverlening aan (vermoedelijk) minderjarige en meerderjarige slachtoffers van mensenhandel. Het primaire doel van het netwerk is het stoppen van de uitbuiting en gedwongen tewerkstelling, door het slachtoffer uit zijn of haar omgeving te halen. Dit doel krijgt vorm in de volgende activiteiten op het gebied van preventie en realiseren van een opvang- en een hulptraject.

Aanpak

Vanaf 2010 wordt de samenwerking tussen de partners verder geïntensiveerd. Daarbij is het vooral van belang dat:

  • Preventie, opvang, hulpverlening, opsporing en vervolging goed op elkaar aansluiten.
  • Alle betrokken partners in het werkveld goed samenwerken bij de aanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers.
  • Kennis over mensenhandel gedeeld wordt, signalen herkend worden, slachtoffers gemeld en ondersteund worden en ketenpartners elkaar weten te vinden.

Ervaring wijst uit dat in de aanpak tegen mensenhandel elke schakel in de keten noodzakelijk is, waarbij iedere partner zijn eigen kerntaak heeft. Door structureel overleg en samenwerken is het onderlinge vertrouwen versterkt en zijn er drempels weggenomen. De regio Haaglanden kent de volgende overlegstructuren:

  • Stuurgroep
  • Uitvoeringsoverleg 18+
  • Uitvoeringsoverleg 18-
  • Werkgroep preventie
  • Werkgroep mensenhandel/RIEC
  • Prostitutieplatform
  • Expertmeeting

Organisatie

Netwerk mensenhandel regio Haaglanden.

Bestanden

Voortgangsrapportage zorgnetwerk mensenhandel regio Haaglanden