Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Versterking aanpak Mensenhandel en Mensensmokkel

In deze notitie van het Openbaar Ministerie worden voorstellen gedaan om mensenhandel op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten, structuren te verbeteren en het vakmanschap van de officier en zijn ondersteuning te versterken.

Probleemstelling

De bestrijding van mensenhandel is buitengewoon lastig en urgent. De ernst van het delict – de grove schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit – vraagt om grote inspanningen van het Openbaar Ministerie. De voorstellen in deze notitie hebben onder andere tot doel de bewustwording van de ernst van het verschijnsel mensenhandel binnen het Openbaar Ministerie te vergroten.

Beschrijving

Het fenomeen mensenhandel vraagt om een integrale aanpak waarin naast een strafrechtelijke aanpak ook de inzet van bestuurlijke instrumenten vereist is. Welk instrument onder de gegeven omstandigheden de nadrukkelijke inzet verdient, verschilt per geval. In ieder geval is samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten van cruciaal belang om drempels op te werpen voor mensenhandelaars en mensensmokkelaars.

Deze notitie geeft handreikingen voor de processen van verwerving en verwerking van mensenhandel en mensensmokkel. Omdat het vakmanschap van de officier en zijn ondersteuning daarbij centraal staat, worden daartoe ook voorstellen gedaan ter versterking. Deze notitie kan al met al ook worden gezien als een eerste aanzet tot uitwerking van de regiovorming binnen het Openbaar Ministerie.

Organisatie

Openbaar Ministerie

Bestanden