Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Verborgen prostitutie in Utrecht

Het onderzoek brengt de kenmerken en hulpverleningsbehoefte in kaart van ‘verborgen prostituees’ in Utrecht.

Beschrijving

Verborgen prostituees zijn in dit onderzoek 'prostituees die niet in het vergunde prostitutiecircuit werkzaam zijn en moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening en zorg'. Zij werken doorgaans in clubs of privéhuizen, massagesalons, via escortservices, in hotels of thuis.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2010 op basis van documentstudie, analyse van websites en krantenadvertenties, (groeps)interviews en observaties.

Uitstappen

In de gemeente Utrecht biedt De Tussenvoorziening prostituees al geruime tijd hulpverlening aan op basis van een subsidie van de GG&GD, waaronder sinds 2008 een geïntegreerd uitstapprogramma. De in het onderzoek ontwikkelde werkwijze stelt medewerkers van De Tussenvoorziening in staat deze prostituees een passend hulpverlenings- en zorgaanbod te doen. Het gaat in het bijzonder om het begeleiden van meisjes en vrouwen die (op enig moment) de prostitutie willen verlaten.

Gedwongen prostitutie

Alle geïnterviewden geven aan dat zij vermoeden, dan wel er van overtuigd te zijn, dat een groep verborgen prostituees in Utrecht gedwongen werkzaam is. Het vermoeden is dat zij onder dwang werken en/of slachtoffer zijn van mensenhandel. Aantallen kunnen of willen de geïnterviewden niet geven.

Conclusies

Op basis van de opgedane indrukken is het niet mogelijk om tot een gedegen schatting te komen van de totale omvang van de verborgen prostitutie in Utrecht.

De leeftijden van de verborgen prostituees werkzaam in de verschillende prostitutievarianten lopen uiteen van 18 tot 55+. Het blijkt dat voornamelijk de ‘oudere’ prostituees thuis werken en de prostituees tot 26 jaar vooral in de escortbranche. Vrouwen van Nederlandse afkomst zijn (licht) oververtegenwoordigd onder de thuiswerkers en in de clubs en massagesalons. In de escortbranche werken voornamelijk vrouwen uit Zuid- of Oost-Europa.

De groep verborgen prostituees bestaat zowel uit jonge meiden die aangetrokken worden door het ‘snel geld verdienen’, als alleenstaande moeders of gescheiden vrouwen die veelal in de prostitutie terecht komen omdat zij op deze manier hun financiële problemen denken te kunnen oplossen.

De vragen en problemen die de verborgen prostituees hebben, zijn enerzijds praktisch van aard. Het gaat om vragen over hypotheek, verzekering, uitkeringen, et cetera. Anderzijds spelen er vragen en problemen op het terrein van welzijn en gezondheid, bijvoorbeeld (het testen op) geslachtsziekten en fysieke klachten. Daarnaast kampen veel vrouwen met psychische problemen, voortkomend uit traumatische ervaringen uit hun jeugd of uit overige nare ervaringen opgedaan in het meer recente verleden. Bijna alle prostituees geven aan dat zij op een bepaald moment willen stoppen, meestal binnen een termijn van één tot drie jaar.

Auteur

Arnt Mein, Rianne Verwijs, Lisanne Drost en Marjolein Goderie

ISBN

978-90-5830-461-2

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de stichting De Tussenvoorziening en de GG&GD Utrecht

Links