Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Uitbuiting & LVB: knelpunten en aanbevelingen voor een effectievere aanpak

Hoewel er geen absolute cijfers bekend zijn, is het wel duidelijk dat een groot deel van de slachtoffers van mensen handel een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Het is belangrijk om risicofactoren te herkennen zodat uitbuiting zo veel mogelijk wordt voorkomen. Daarom hebben op initiatief van CoMensha, Koraal en Metastory Instituut verschillende gesprekken plaatsgevonden tijdens het ‘Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB’.  Aan deze gesprekken namen 90 organisaties deel waaronder de politie, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze hebben gekeken naar risicofactoren, probleemstukken en gezocht naar mogelijke oplossingen.

Resultaten

Uit het gesprek bleek dat de risicofactoren en oplossingen kunnen worden ingedeeld in 9 categorieën. In het eerste deel van het rapport staan ze ook op die manier beschreven:

  1. Algemene bevindingen
  2. Voorlichting, preventie en signalering
  3. Passende opvang & hulpverlening
  4. Het opsporings- en aangifteproces
  5. Daders van uitbuiting
  6. Criminele uitbuiting
  7. Arbeidsuitbuiting
  8. Hernieuwde deelname aan de maatschappij
  9. Culturele aspecten slachtoffers

Het tweede deel van het rapport gaat dieper in op de verbeterpunten die in het gesprek zijn genoemd. Dit begint bij preventie maar gaat ook over de daders, slachtoffers en hulp bij het terugkeren in de maatschappij.

CoMensha, Koraal en MetaStory Instituut hebben samen een brief geschreven waarin ze het rapport aanbieden aan de staatssecretarissen Eric van der Burg van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download

Lees het rapport 'Uitbuiting & LVB: knelpunten en aanbevelingen voor een effectievere aanpak'.

Lees de aanbiedingsbrief van CoMensha, Koraal en MetaStory Instituut.