Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Trafficking in human beings

Rapport van de Europese Commissie over het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in EU-lidstaten in de periode 2008-2010. Het aantal geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel steeg met achttien procent in deze periode. Het merendeel is slachtoffer van seksuele uitbuiting.

Beschrijving

Alle EU?lidstaten droegen bij aan het verslag. Het verzamelen van vergelijkbare en betrouwbare gegevens is een hele uitdaging. De cijfers vormen slechts het topje van de ijsberg en moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Conclusies

In de periode van 2008 tot 2010 waren er 23.632 geïdentificeerde of vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de EU. Slechts zes van de 27 EU-lidstaten hebben de EU-richtlijn mensenhandel volledig omgezet in nationale wetgeving. Ongeveer de helft van de veroordeelde mensenhandelaren is EU-burger. Van de slachtoffers van mensenhandel is de meerderheid slachtoffer van seksuele uitbuiting (62 procent), gevolgd door gedwongen arbeid (25 procent).

Het aantal niet-Europese slachtoffers is gestegen: van twaalf procent in 2008 naar 37 procent in 2010 voor de mannelijke slachtoffers en van 18 procent  tot 39 procent van de vrouwelijke slachtoffers. Slachtoffers van mensenhandel komen vaak uit Nigeria en China.

Het rapport roept de lidstaten op om meer prioriteit te geven aan de aanpak van mensenhandel, het beschermen van slachtoffers en het vervolgen en veroordelen van mensenhandelaren.

ISBN

978-92-79-22842-1

Organisatie

Europese Unie

Links