Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Stand van zaken wetsvoorstel regulering prostitutie

Met deze brief geeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de toezeggingen en moties over het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

Beschrijving

In de brief komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Strafrecht in verband met hogere strafmaxima voor mensenhandel.
  • Nadere afspraken maken met politie en OM over mensenhandel als prioriteit.
  • De motie over voldoende capaciteit en expertise bij politie en gemeentelijke toezichthouders om misstanden aan te pakken.
  • Aandacht voor misstanden en mensenhandel in seksbranche buiten prostitutie. Uitgewerkte ideeën over aanpak dwang en uitbuiting bij internet en film.
  • De motie over het opstellen van een plan van aanpak om zorgen weg te nemen rond registratie, verschuiving naar illegaliteit, en opvolgen van misstanden.
  • Afspraken met gemeenten en de branche om mogelijke verschuivingen ten gevolge van de wet in beeld te krijgen.
  • Gemeenten verzoeken aandacht te besteden aan uitstapprogramma’s.
  • De motie dat geen enkele baan in de prostitutiesector als passende arbeid mag worden aangemerkt voor prostituees die willen ‘uitstappen’.
  • De motie om in overleg te treden met diverse instanties om schijnzelfstandigheid van met name Bulgaarse en Roemeense prostituees effectief te bestrijden.

In een bijlage is het plan van aanpak versterking sociale positie prostituees opgenomen.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Links