Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019

De Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 is 16 oktober 2020 verschenen. Hieruit blijkt dat het aantal meldingen van mensenhandel bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) in 2019 flink is gestegen. Het aandeel gemelde minderjarige slachtoffers blijft echter dalen. 

Beschrijving

Uit de Slachtoffermonitor blijkt dat in de periode 2015-2019 in totaal 5.060 slachtoffers bij het CoMensha zijn gemeld. Na de enorme daling in het aantal meldingen in 2018, is dit in 2019 bijna verdubbeld: van 668 slachtoffers in 2018 naar 1.334 in 2019. Was het aandeel minderjarige slachtoffers 25% in 2015, vorig jaar was dat slechts 8%. 

In Nederland is seksuele uitbuiting de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Het gaat naar schatting om 3.000 slachtoffers per jaar en het grootste deel hiervan zijn jongste slachtoffers en daders. Voor de 4e keer op een rij blijkt dat de gemelde slachtoffers van seksuele uitbuiting steeds vaker worden aangetroffen in de minder zichtbare sectoren. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld thuisprostitutie en escort/hotelprostitutie. In de jaren 2017-2019 betreft dit maar liefst om 89% van de slachtoffers. Doordat er weinig meldingen van deze slachtoffers zijn, is deze groep slecht in beeld. 

Conclusie

Net als vorig jaar is de aanbeveling in het rapport aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om het inzicht in deze groep slachtoffers te verbeteren. Ook pleit het rapport voor en een integrale aanpak. 

Organisatie

Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha).

Download