Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Ouders aan het woord

Een eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. 9 ouders van wie de dochter (vermoedelijk) slachtoffer was van seksuele uitbuiting werden hiervoor geïnterviewd.

Ouders van kinderen die seksueel worden uitgebuit vinden dat zij onvoldoende de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ze willen meer ondersteuning van hulpverlening en de opsporingsdiensten in het beschermen van hun kinderen.

Verbeterpunten

In het onderzoeksrapport staan verbeterpunten, waaronder de vraag om het inrichten van specifieke ondersteuning voor ouders van wie de kinderen (vermoedelijk) seksueel worden uitgebuit. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid worden opgeroepen om te inventariseren hoe die samenwerking tussen hulpverleners, politie en ouders het beste vormgegeven kan worden, zodat er een concrete ‘lijn’ is in de aanpak van seksuele uitbuiting van jongeren. Deze kennis moet vervolgens breed gedeeld worden binnen de reguliere hulpverlening, de opsporingsinstanties en de eerstelijnszorg.

Organisatie

Fier, in samenwerking met het CKM

Download

Download de verkenning op fier.nl.