Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Opvang slachtoffers mensenhandel

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie concludeert in deze brief aan de Tweede Kamer dat de bestaande opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel zo zijn of zo worden ingericht dat het aantal opvangplekken en de gegeven zorg en hulp goed aansluit bij de vraag van de specifieke doelgroep.

Probleemstelling

Op welke wijze wordt de opvang voor slachtoffers van mensenhandel structureel georganiseerd.

Beschrijving

Vanuit opvangperspectief zijn er globaal drie soorten slachtoffers van mensenhandel:

  • Buitenlandse slachtoffers die zijn opgevangen binnen de 'pilot categorale opvang slachtoffers mensenhandel'. Deze proef is geëvalueerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Gelet op de positieve ervaringen is het van belang dat deze opvangvoorziening blijft bestaan. De pilot wordt verlengd als categorale opvangvoorziening, waarbij het aantal opvangplaatsen wordt uitgebreid van vijftig naar zeventig.
  • Groepen slachtoffers van overige uitbuiting die bij acties van vooral de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Openbaar Ministerie (OM) worden aangetroffen. Voor de opvang krijgt het

    Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) structureel de beschikking over een budget waarmee de opvang van deze groepen wordt geregeld. Met dit budget kan CoMensha de tijdelijke opvang organiseren.

  • Nederlandse slachtoffers van mensenhandel, dit zijn voor een groot deel slachtoffers van loverboys. Hiervoor blijven de vrouwenopvang en de jeugdzorg beschikbaar, waarbij er maatregelen worden genomen om deze opvang en hulp verder te verbeteren.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Links