Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Onderzoek VNG naar aanpak mensenhandel bij gemeenten

In de strijd tegen mensenhandel is een van de doelen voor dit jaar dat iedere gemeente beleid op dit thema ontwikkelt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet onderzoek doen naar de stand van zaken. Met dit onderzoek wil de VNG inzicht verschaffen in waar gemeenten staan, aan welke ondersteuning ze behoeften hebben en welke factoren helpen of belemmeren in dit beleid. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal gemeenten dat actief is groeit, maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt.

Resultaten onderzoek mensenhandel

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Gemeenten ontwikkelen steeds vaker specifiek beleid op het thema mensenhandel.
  • Niettemin heeft 80% van de gemeenten onvoldoende zicht op slachtoffers en daders. Een grote groep respondenten geeft aan dat het thema mensenhandel nog onvoldoende prioriteit heeft. Het gevolg hiervan is dat gemeenten beperkte inspanningen doen om dit inzicht te vergroten.
  • De aanpak van mensenhandel is bij het merendeel van de gemeenten onderdeel van lokaal beleid (bijvoorbeeld van veiligheidsbeleid of prostitutiebeleid). Een klein aantal gemeenten (circa 5%) geeft aan dat er een specifiek beleidsdocument voor het thema mensenhandel is ontwikkeld.
  • Ruim 60% van de respondenten laat weten dat het beleid in ontwikkeling is, of regionaal wordt gewaarborgd.

Download