Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Nationaal verwijsmechanisme slachtoffers mensenhandel

In deze brief van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wordt aangegeven hoe het Nederlandse verwijsmechanisme slachtoffers mensenhandel wordt ingevuld: de contouren hiervan staan. Ook zijn concrete verbeteracties op geconstateerde knelpunten in gang gezet.

Beschrijving

In oktober 2013 is het interdepartementale project Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel onder leiding van de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van start gegaan. Dit mede in reactie op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen. Het doel is het hulp- en ondersteuningsaanbod voor alle slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Bij de doorlichting van het stelsel van opvang- en ondersteuningsfacaliteiten, zijn de volgende kansen en knelpunten naar voren gekomen: 

  • Het aanbod is erg versnipperd.
  • De strafrechtketen, (jeugd)zorgketen en vreemdelingenketen sluiten onvoldoende op elkaar aan. 
  • Taakafbakening en rolvastheid ontbreekt.
  • Toegang tot hulp- en ondersteuningsaanbod niet altijd vindbaar.
  • EU-slachtoffers raken uit beeld.
  • Zorgen over minderjarige slachtoffers.
  • De verblijfsregeling mensenhandel is tegen het licht gehouden (de conclusies hierover worden apart gecommuniceerd).

Op deze knelpunten wordt actie actie ondernomen om verbeteringen door te voeren. Welke acties bij welke knelpunten, is terug te lezen op pagina 13 van de brief van minister Opstelten.

Organisatie

De ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Links