Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Mensenhandel - Negende rapportage van de nationaal rapporteur

Het gaat relatief goed met de Nederlandse aanpak van mensenhandel, waarbij steeds meer organisaties betrokken zijn. Niettemin blijven er zorgen bestaan. Zo is er meer aandacht nodig voor minderjarige slachtoffers, de prostitutiebranche en nieuwe vormen van uitbuiting, zo blijkt uit deze negende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Beschrijving

In de negende rapportage gaat de nationaal rapporteur in op de laatste trends en ontwikkelingen ten aanzien van het fenomeen mensenhandel en een analyse van de huidige aanpak daarvan:

  • Trends en ontwikkelingen op internationaal niveau (hoofdstuk 2)
  • Aanpak van mensenhandel, en met name over multidisciplinaire samenwerking (hoofdstuk 3). Dit hoofdstuk biedt een (verkennende) analyse van de programmatische en integrale aanpak die de afgelopen jaren ten aanzien van mensenhandel tot stand is gekomen. Veiligheidshuizen en de RIEC’s kunnen hierbij een cruciale rol spelen.

Conclusies en aanbevelingen

Nederlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel, vaak aangeduid als 'loverboyslachtoffers', worden binnen jeugdzorginstellingen onvoldoende herkend. Loverboyslachtoffers zijn mensenhandelslachtoffers en de hulp en behandeling die zij krijgen moet gericht zijn op slachtofferschap van mensenhandel, niet op puberproblematiek. Dit verkleint het risico op herhaald slachtofferschap.

De procedurele weg, die het slachtoffer na signalering aflegt, zit nog vol hobbels en kuilen. Er bestaat nog veel onduidelijkheid en een volledig overzicht van de taken van instanties in deze processen ontbreekt in Nederland. Hiervoor moet een zogenaamd 'verwijsmechanisme' worden zet. Dat kan worden gezien als een spoorboekje voor slachtofferbescherming, waarin taken van instanties bindend zijn beschreven. Dit maakt duidelijk dat iedere instantie weet wat zij moet doen in dit proces, vanaf het eerste moment dat een slachtoffer wordt ontdekt tot en met de nazorg.

Prostitutie is geen synoniem voor mensenhandel. Wel is de sector kwetsbaar voor mensenhandel. De verdere invulling van het prostitutiebeleid is sterk afhankelijk van samenwerking tussen gemeenten. Toezicht en handhaving zijn daarin van cruciaal belang. In hun beleid dienen gemeenten de versterking van de positie van de prostituee nadrukkelijk mee te nemen. Ook klanten hebben een verantwoordelijkheid in het minder kwetsbaar maken van de branche.

De overheid moet alerter worden op nieuwe vormen van mensenhandel buiten de seksindustrie, zoals gedwongen bedelarij, gedwongen straatkrantverkoop en gedwongen aanvragen van toeslagen. Er is training nodig om de alertheid op deze nieuwe vormen blijvend te vergroten.

Op 24 oktober 2013 gaf minister Opstelten de beleidsredactie op deze rapportage.

Organisatie

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Bestanden

Negende rapportage Mensenhandel