Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Mensenhandel in en uit beeld II

In deze rapportage staat de mensenhandel centraal die, met gebruik van bestaande registraties, inzichtelijk is gemaakt.

Probleemstelling

Voorwaarde van een effectieve aanpak van mensenhandel is dat allereerst zichtbaar wordt wie de slachtoffers en wie de daders zijn: over wie hebben we het nu eigenlijk? De kernboodschap van de voorgaande cijfermatige rapportage was dat mensenhandel die nog niet in beeld is, in beeld moet worden gebracht. Mensenhandel die al wel in beeld is, moet beter worden geregistreerd.

Beschrijving

Dit rapport verschaft inzicht in wie mogelijke slachtoffers (kunnen) zijn en hoe slachtoffers gebruik maken van de bestaande regelingen en faciliteiten voor bescherming. Dit is belangrijke informatie om mee te nemen bij de inrichting van het nationaal verwijsmechanisme dat thans wordt gerealiseerd.

Verder verschaft dit rapport inzicht in de opsporing, vervolging en berechting van mensenhandel. Op grond van de cijfers wordt duidelijk hoe het barrièremodel verder kan worden versterkt.

Conclusie

Gebleken is dat de registratie van mensenhandel op cruciale punten ontbreekt of verbetering behoeft. Het komt nog te vaak voor dat organisaties hun plicht tot het melden van slachtoffers niet naleven, of in het geheel geen slachtoffers melden.

Auteur/Organisatie

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Bestanden