Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling (B9- regeling) slachtoffers mensenhandel

Brief van minister Leers (Immigratie en asiel) aan de Tweede Kamer over maatregelen om misbruik van de verblijfsregeling (de zogenoemde B9- regeling) voor slachtoffers mensenhandel tegen te gaan.

Probleemstelling

De B9-regeling stelt slachtoffers in staat te getuigen tegen hun daders en mee te werken aan de strafrechtelijke vervolging. Vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel hebben op grond hiervan recht op tijdelijk verblijf en voorzieningen, zoals voldoende financiële middelen, medische en juridische hulp. Ook krijgen slachtoffers toegang tot de arbeidsmarkt en tot het onderwijs. De B9-procedure is volgens de minister kwetsbaar voor misbruik.

Beschrijving

De toegang tot de verblijfsregeling dient volgens de minister te worden beperkt tot voor wie deze is bedoeld: slachtoffers van mensenhandel die samenwerken met de autoriteiten in het kader van de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten beperkt en blijft het draagvlak voor de regeling behouden.

Vier maatregelen moeten leiden tot een snellere procedure en een korter verblijf:

  • Doorlooptijden in B9-regeling verkorten (IND).
  • Valse aangifte mensenhandel waar mogelijk vervolgen (OM).
  • Verblijfsrecht na sepot van de strafzaak beëindigen (IND-OM).
  • Pilot Kansloze aanvragen uitvoeren (in Rotterdam en Groningen/Leeuwarden) (OM-IND).

Daarnaast onderzoekt de minister twee mogelijke maatregelen:

  • Het beëindigen van bijstand na bezwaar.
  • Inrichting van de bedenktijd (verhogen drempel aanbieden
  • verblijfsregeling).

Organisatie

Ministeries van BZK, VenJ en SZW

Links