Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Kamerbrief over aanpak loverboyproblematiek

De ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bouwen in 2016 verder aan de Rijksbrede aanpak van loverboyproblematiek. Dit laten zij weten in deze Kamerbrief.

Probleemstelling

Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. 

Beschrijving

De bestrijding van loverboys richt zich op drie pijlers: preventie, bestrijding en bescherming van slachtoffers. Concreet wordt er ingezet op:

  • Beter zicht op de problematiek door blijvende aandacht voor registratie, daderprofielen en onderzoek naar jongensslachtoffers;
  • Quickscan van beschikbaar preventiemateriaal om dit effectiever in te kunnen zetten; 
  • Inzet op effectieve internetopsporing en verhoogde aangiftebereidheid en signalering; 
  • Doorzetten van de aanpak van zowel loverboys als klanten van minderjarige prostitutuees;
  • Samen met de VNG invulling geven aan het zorglandschap voor slachtoffers van loverboys;
  • Ondersteuning van gemeenten bij aanpak loverboyproblematiek, onder andere met actualisatie van het barri√®remodel en vertaling van de producten van de Commissie Azough naar gemeenten en wijkteams; 
  • Verbreding naar de gehandicaptensector;
  • Internationale expertmeeting. 

Organisatie

De ministeries van VenJ en VWS

Bestanden

Kamerbrief over de aanpak van loverboys