Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Jaarlijks duizenden slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Uit onderzoek door de universiteiten van Tilburg en Utrecht blijkt dat er in de periode 2018-2019 naar schatting 5.000 vermoedelijke slachtoffers waren van mensenhandel in Nederland. De universiteiten voerden het onderzoek uit in opdracht van WODC.

Het onderzoek brengt de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld. Na een daling van 2012-2017, ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010.

Daadwerkelijk aantal meldingen lager

In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha (het coördinatiecentrum mensenhandel) gemeld door onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, opvanginstellingen en de politie. De geschatte aantallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel liggen dus 3 à 4 keer hoger dan de aantallen die bij CoMensha zijn gemeld.

Bekijk het volledige onderzoek

De aanpak van mensenhandel start met het doorgeven van signalen. De e-learnings signalering mensenhandel helpen de verschillende beroepsgroepen hierbij. Ontdek hoe breed en veelvormig mensenhandel is. Maar vooral: hóe mensenhandel er in de praktijk uit kan zien.