Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Infosheet Trends mensenhandel

Infosheet met actuele ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel. Het gaat hierbij om trends die in de eerste vijf maanden van 2012 zijn gesignaleerd.

Probleemstelling

Het CCV monitort continu ruim honderd bronnen om zicht te krijgen op trends in veiligheid, criminaliteitspreventie, handhaving en naleving van veiligheidsregels. De focus ligt op het bijeenbrengen en duiden van cijfermatige gegevens, informatie over beleidsontwikkelingen, uitkomsten van nieuwe effectiviteitsstudies en nieuws over innovatieve praktijktoepassingen.

Cijfers en trends

CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel, registreert al jaren een forse stijging van het aantal slachtoffers van mensenhandel. In 2011 was sprake van een stijging van 23 procent ten opzichte van 2010. Ook steeg het aantal cliënten van CoMensha dat een opvangplek nodig had.

Ook het aantal aangiften steeg. Dit leidde echter niet tot meer veroordelingen van verdachten van mensenhandel, blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over de periode 2004 tot en met 2010.

Het Verwey-Jonker Instituut concludeert in recent onderzoek dat de groep slachtoffers van loverboys niet zo omvangrijk is als de berichtgevingen in de media doen vermoeden. Een complicerende factor bij deze conclusie is dat slachtoffers van loverboys gemiddeld in slechts de helft van de gevallen aangifte doen. Het Verwey-Jonker Instituut constateert ook een verschuiving in de werkwijze van loverboys in 2012. Anno 2012 is er echter nog weinig bekend over risicofactoren voor slachtofferschap van loverboys.

Stichting De Rode Draad, het kennis- en informatiecentrum voor sekswerk in Nederland, signaleert in 2012 een toename van de uitbuiting van Hongaarse vrouwen.

Aanpakken en praktijkervaringen

De overheid maakt ernst met de aanpak van mensenhandel. Niet alleen in Nederlands maar ook in Europees verband is er aandacht voor het probleem. Enkele aanpakken:

  • Het barrièremodel wordt sinds enige tijd gepromoot als methode om seksuele uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. De aanpak is ontwikkeld door de SIOD en moet het mensenhandelaren zo moeilijk mogelijk maken.
  • De politie startte in 2011 met workshops voor receptionisten en kamermeisjes om hen te leren prostituees te identificeren die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel.
  • Het CCV ontwikkelde, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek voor gemeenten, (jeugd)zorg, politie en scholen. De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe partijen gezamenlijk een raamwerk kunnen opzetten voor een daadkrachtige aanpak.
  • Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die gedwongen in de prostitutie of voor een pooierboy werkten van Fier Fryslân, is begin 2012 erkend als effectieve interventie op het gebied van loverboys.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden

Infosheet Trends mensenhandel