Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

In gesprek met de klant

Een, weliswaar bescheiden, deel van de Nederlandse en buitenlandse klanten van Amsterdamse prostituees is bereid signalen van misstanden door te geven aan instanties. Klanten kunnen daarmee mogelijk een rol spelen bij het bestrijden van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche.

Probleemstelling

Beter inzicht krijgen in de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam en of klanten een signalerende rol bij eventuele misstanden kunnen vervullen.

Beschrijving

De gemeente Amsterdam heeft de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam opdracht gegeven onderzoek te verrichten onder klanten van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam. Het onderzoek schetst een beeld van mannen die in 2013-2014 klant waren bij Amsterdamse prostituees werkzaam in de raamprostitutie, bij clubs of bij escortbureaus. De belangrijkste informatiebronnen binnen het onderzoek zijn prostituees en klanten. In totaal hebben 986 klanten en 195 prostituees vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn elf klanten en elf prostituees geïnterviewd.

Conclusies

 • De totale omvang van de vergunde sector in Amsterdam wordt geschat op ongeveer 195.000 unieke klanten.
 • Amsterdamse prostituees in de vergunde sector hebben een zeer diverse clientèle ten aanzien van leeftijd, afkomst, taal, woonplaats, opleiding, relatiestatus en frequentie van prostitutiebezoek.
 • De meeste klanten keuren dwang en uitbuiting in de prostitutie af. Van de klanten voelt bijna zeventig procent zich (mede-)verantwoordelijk voor misstanden in de prostitutiesector.
 • Van de klanten is ruim veertig procent bereid om melding te doen van misstanden. Klanten kunnen daarmee mogelijk een rol spelen bij het bestrijden van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche.
 • Uitkomsten die het potentieel van 'de klant als signaleerder' nuanceren: klanten houden politie en gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van misstanden en beschouwen zichzelf niet als bondgenoot in een gezamenlijke strijd tegen misstanden. Daarnaast geeft slechts één op de vijf klanten aan signalen van misstanden te kunnen herkennen.
 • Prostituees schetsen een veel minder verantwoordelijk beeld van hun clientèle dan de klanten van zichzelf schetsen. De prostituees zijn namelijk van mening dat klanten wel kunnen melden, maar niet willen melden.

De GGD doet in het onderzoek een aantal aanbevelingen hoe het bescheiden onbenutte potentieel aan klanten kan worden bereikt:

 • Lever realistische informatie over misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche.
 • Geef klanten vertrouwen in de Amsterdamse aanpak van misstanden.
 • Leer klanten oordelen wat wel/geen misstand of signaal is.
 • Zorg voor passende en transparante meldmogelijkheden.
 • Zet niet uitsluitend in op het melden van dwang en uitbuiting.
 • Benader klanten via klantenwebsites en algemene media.

Auteurs

Gwen van Husen, Tobias van Dijk

ISBN

978-90-5348-226-1

Organisatie

GGD Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam

Bestanden

In gesprek met de klant