Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Het huidige systeem ontkoppeld

Een van de voorwaarden voor slachtoffers mensenhandel om in Nederland in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning (B9-regeling) is de medewerking aan onderzoek. De masterscriptie onderzoekt of deze medewerkingsvereiste, en vooral de koppeling ervan aan het verblijfsrecht, vanuit een mensenrechtelijke benadering adequaat is. Dit is niet het geval, is de conclusie.

Probleemstelling

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke verblijfsvergunning moet een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel aan drie eisen voldoen: zijn aangemerkt als slachtoffer van mensenhandel, aangifte hebben gedaan of op een andere wijze medewerking hebben verleend aan het onderzoek en er moet daadwerkelijk sprake zijn van een opsporings- of vervolgingsonderzoek waarvan het slachtoffer aangifte heeft gedaan of waaraan het slachtoffer op een andere wijze medewerking heeft verleend.

De centrale vraag van de scriptie is: ''In hoeverre is het vanuit een mensenrechtelijke benadering toegestaan om de medewerking van slachtoffers als voorwaarde voor een verblijfsrechtelijke status in Nederland te stellen?''

Beschrijving

Voor het onderzoek is deskresearch gedaan naar de situatie in Nederland, België en Italië. Ook is gekeken naar Europese wetgeving.

Conclusies

Vanuit een mensenrechtelijke benadering is het niet toegestaan om de medewerking van slachtoffers als voorwaarde te stellen voor een verblijfsrechtelijke status, omdat de belangen van het slachtoffer dan ondergeschikt worden gemaakt aan het opsporingsbelang. Het idee achter een mensenrechtelijke benadering is dat er een victim centered approach wordt gehanteerd, waarbij de belangen van het slachtoffer centraal staan. Op Europees niveau wordt hier steeds meer waarde aan gehecht in de wetgevingsinstrumenten, maar toch wordt er genoeg ruimte aan de lidstaten overgelaten om zelf in te vullen of ze de medewerkingsplicht als vereiste stellen.

Er volgen dan twee mogelijke opties: een gehele loskoppeling van de voorwaarde dat een onderzoek moet zijn ingesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning en/of de hantering van een tweesporenstelsel. Het Italiaanse systeem hanteert een tweesporenstelsel waarbij slachtoffers voor een gerechtelijke pad of een sociale pad kunnen kiezen. Bij de keuze voor het gerechtelijke pad wordt er door het slachtoffer aangifte gedaan en bij de keuze voor een sociale pad is een minimale informatiedoorstroming naar de politie voldoende.

Auteur

Lubna Baroud

Organisatie

Universiteit van Tilburg

Links