Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Handreiking signalering mensenhandel voor werkers in de gezondheidszorg

Deze handreiking beschrijft de route om ondersteuning te krijgen bij het inschatten van de aard en ernst van signalen van mensenhandel. Daarnaast biedt het handvatten om een zorgvuldige afweging van handelingsmogelijkheden te maken.

Beschrijving

In eerste instantie is deze handreiking bedoeld voor medische beroepsgroepen en richt zich op de signalering van dwang, geweld en uitbuiting in de seksindustrie.

De ervaring leert dat professionals veel steun hebben aan een dergelijk instrument en er eerder door tot handelen overgaan bij vermoedens van misstanden. Een code of handreiking kan dus helpen om de handelingsverlegenheid te verminderen. Zo kan de signalering van mensenhandel worden verbeterd en hulp en bescherming geboden worden aan slachtoffers.

De handreiking bestaat uit vijf delen:

  • Deel I beschrijft de achtergrond en het doel van deze handreiking.
  • Deel II gaat in op het beroepsgeheim en het dilemma waarin werkers in de gezondheidszorg zich geplaatst kunnen voelen tussen enerzijds hun zwijgplicht en anderzijds hun zorgplicht.
  • Deel III geeft algemene informatie over mensenhandel en meer specifiek over dwang, geweld en uitbuiting in de prostitutie.
  • Deel IV beschrijft het stappenplan en de route om ondersteuning en hulp te organiseren.
  • Meer gedetailleerde informatie over de toepasselijke wetgeving is te vinden in Deel V. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de speciale regelingen voor buitenlandse slachtoffers in het vreemdelingenrecht.

In de bijlagen is een schema opgenomen om signalen in kaart te brengen en een overzicht van landelijke en lokale instanties op het gebied van mensenhandel en prostitutie.

Auteurs

Marjan Wijers en Marcia Albrecht

Organisatie

Soa Aids Nederland

Bestanden