Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Handreiking aanpak mensenhandel en illegale prostitutie in hotels

Deze handreiking is een aanvulling op maatregelen die hotelketens al hebben genomen om illegale prostitutie en mensenhandel te voorkomen en de veiligheid en de integriteit van het hotel te verhogen. In de publicatie zijn onder meer indicatoren opgenomen van mensenhandel en illegale prostitutie.

Probleemstelling

In toenemende mate worden er signalen ontvangen dat er in hotels in Nederland illegale prostitutie wordt bedreven.

Beschrijving

Doelstelling van de handreiking is mogelijke mensenhandel/illegale prostitutie vroeg te herkennen en duidelijkheid te geven over de te nemen vervolgstappen. Het hotelmanagement ontwikkelt hiervoor een richtlijn Veiligheid. Bij het geringste vermoeden van mensenhandel neemt de directie contact op met de politie en de Belastingdienst. De afgesproken procedure van aanmelden is vastgelegd in bijlage 2. Ook ontwikkelt de hoteldirectie een standaard ontzegging (bijlage 3). In bijlage 4 zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op mogelijke mensenhandel/illegale prostitutie in hotels.

Toepassing

De handreiking is bedoeld voor alle in Nederland gevestigde instellingen die faciliteiten bieden waarbij personen in die faciliteit tenminste kunnen overnachten. Het betreft in ieder geval de hotels en motels, die zijn aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland.

De handreiking is met betrekking tot specifieke indicatoren in hotels een nadere invulling van de Aanwijzing mensenhandel van het Openbaar Ministerie.

Organisatie

Koninklijke Horeca Nederland sector hotels in samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie

Bestanden