Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel

Onderzoek naar het proces van de programmatische aanpak. De programmatische aanpak is in 2006 voor het eerst als pilot uitgeprobeerd op het terrein van mensenhandel, bij het opsporingsonderzoek Sneep.

Probleemstelling

Vernieuwend aan de programmatische aanpak is dat een intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende opsporingsdiensten en andere diensten zou moeten plaatsvinden. Daarnaast zouden bestuurlijke partners sterker betrokken moeten worden bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. Opsporing van verdachten gaat in de programmatische aanpak hand in hand met het streven naar structurele beleidsmatige veranderingen.

De centrale vragen van dit onderzoek luiden:

  • Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische aanpak mensenhandel?
  • Op welke wijze is de programmatische aanpak mensenhandel in de praktijk uitgevoerd? Met welke gevolgen?

Beschrijving

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op open interviews met functionarissen die bij de ontwikkeling en uitvoering van de programmatische aanpak zijn betrokken. Met 43 informanten zijn interviews gehouden. De interviews zijn aangevuld met inhoudsanalyse van documenten (zoals plannen van aanpak, nieuwsbrieven, werkplannen, beleidsnota’s, notulen van vergaderingen, strafdossiers, tenlasteleggingen en vonnis rechtbank).

Conclusies

  • Het is voor professionals bij de start van de opsporingsonderzoeken vaak niet duidelijk wat de programmatische aanpak inhoudt.
  • Er is gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden en professionals.
  • Het belang dat door betrokken partners gehecht wordt aan medewerking, hangt samen met prioriteiten van de eigen organisatie of eigen afdeling.

Auteur

B. van Geste en M.A. Verhoeven

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Links

  • Het onderzoek is te downloaden op de website van het WODC