Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Convenant Ketenaanpak Mensenhandel

Modelconvenant voor de ketenaanpak van mensenhandel.

Beschrijving

In het convenant is beschreven dat de ketenpartners gegevens over mensenhandel verzamelen en uitwisselen en voorzien in één gezamenlijke centrale verwerking van die gegevens, teneinde met behulp van dat bestand de aanpak van mensenhandel onderling te kunnen afstemmen en gezamenlijk te kunnen vormgeven.

Organisatie

Task Force Aanpak Mensenhandel

Bestanden

Convenant Ketenaanpak Mensenhandel