Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Beleidsreactie op de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onderschrijft het beeld dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op hoofdlijnen schetst in de negende rapportage. In deze brief geeft de minister zijn reactie op de aanbevelingen en geeft hij aan waar de komende tijd vooral op wordt ingezet.

Beschrijving

Mede dankzij de inzet in het kader van de Task Force mensenhandel en de Nationaal rapporteur heeft de aanpak van mensenhandel absolute prioriteit. Over een breed front worden mensen en middelen ingezet. OM, politie, gemeenten, KMar, RIEC’s, de Inspectie SZW en bijvoorbeeld Kamers van Koophandel trekken samen op.

Kijkend naar de aanpak van mensenhandel anno 2013 en de kritische kanttekeningen die de Nationaal rapporteur in de Negende rapportage plaatst, zijn de komende tijd de volgende aspecten van belang:

  • Nog slimmer samenspel: beter verbinden van de verschillende spelers en acties.
  • Meer aansluiting tussen de strafrechtsketen en de (jeugd)zorgketen.
  • Versterkte verbinding met nieuwe en staande structuren.

Tegen deze achtergrond wordt de komende tijd met name ingezet op:

  • Nationaal verwijzingsmechanisme: wegwijzer voor slachtofferhulp en -samenwerking.
  • De Task Force mensenhandel: succesvol in het versterken van de integrale aanpak.
  • Brede onderzoeksagenda: meer inzicht om effectiever te opereren.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Beleidsreactie op de Negende rapportage van de Nationaal Rapporteur