Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Aan de slag met BIBOB

De Wet BIBOB biedt gemeenten voldoende ondersteuning bij de invoering en toepassing van de wet. Deze worden echter onvoldoende gebruikt, zo concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in dit onderzoek.

Probleemstelling

Welke knelpunten ervaren gemeenten in het toepassen van de Wet BIBOB bij het verlenen van vergunningen?

Ondersteunt de wet- en regelgeving de implementatie en/of toepassing van de Wet BIBOB voldoende?

Conclusies

De Wet BIBOB ondersteunt de implementatie en toepassing ervan in voldoende mate. Ook zijn er geen wezenlijke juridische belemmeringen voor een succesvolle toepassing door gemeenten. Wel blijft het aantal gemeenten dat BIBOB-beleid heeft opgesteld achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. Een grote groep gemeenten (tussen de 35 procent en de 45 procent) heeft geen beleid en past de wet dus niet toe. Van de gemeenten die wel beleid hebben, maken niet alle gemeenten actief gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt.

De beperkte toepassing wordt mede veroorzaakt door een aantal knelpunten in de uitvoering van de wet. De grootste knelpunten zijn:

  • Gemeenten hebben een beperkt beeld van de (invloed van de) georganiseerde criminaliteit in hun gemeente.
  • Het BIBOB-beleid is onvoldoende integraal en in samenhang uitgewerkt.
  • De informatie-uitwisseling tussen gemeenten en hun partners (zoals de politie en het Openbaar Ministerie), het kennisniveau van gemeenten en de omvang van de kleine gemeenten zijn bedreigingen voor een succesvolle uitvoering.

De oplossing voor deze en andere gesignaleerde knelpunten zit volgens de Inspectie OOV niet in het ontplooien van nieuwe initiatieven, maar in het beter benutten van de bestaande mogelijkheden.

De Inspectie OOV vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie en inbedding van de RIEC’s en het in ontwikkeling zijnde Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). De rol en taken van deze centra zijn voor veel gemeenten nog onduidelijk.

Minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) geeft in een brief van aan de Tweede op 7 juni 2011 zijn reactie op de door de Inspectie OOV gesignaleerde knelpunten.

Organisatie

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Bestanden

Aan de slag met BIBOB

Reactie minister Opstelten (V & J)