Product toegevoegd aan winkelmand

Loverboys


Stappenplan

In Nederland zijn de laatste jaren veel projecten opgezet om loverboyproblematiek aanpakken. De meeste projecten zijn opgericht vanuit een deel van de keten. Het inzetten van zorg of strafrecht alléén is echter niet genoeg. Het is nodig om loverboyproblematiek (meer) integraal aan te pakken met de gehele keten.

Binnen deze ketenaanpak werken verschillende partners samen om het probleem op alle onderdelen aan te pakken. Met dit stappenplan 'Ketenaanpak Loverboyproblematiek' kun je (bijvoorbeeld als gemeente) stapsgewijs een effectieve ketensamenwerking organiseren.

Dit stappenplan biedt handvatten om de organisatie van de keten (stappen 1 t/m 3) en de uiteindelijke uitvoering van specifieke maatregelen (stap 4) op te pakken. Het is echter geen blauwdruk, dus je hoeft niet alle stappen exact zo te doorlopen. In de praktijk kun je bijvoorbeeld sommige stappen versneld doorlopen. Ook kun je je huidige ketenaanpak tegen het licht van dit stappenplan houden.