Product toegevoegd aan winkelmand

Lokaal geweldbeleid


Lokaal geweldbeleid

Geweld is één van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit: het is een High Impact Crime. Daarom is een adequate aanpak van geweld van groot belang.

Stappenplan

De aanpak van geweld is onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak van geweld is het meest effectief. Het stappenplan Integraal geweldbeleid van het CCV helpt u geweldbeleid te ontwikkelen dat samenhangend, flexibel en resultaatgericht is. 

Geweldwijzer

Een overzicht van alle geweldinstrumenten en -dossiers van het CCV staat op de GeweldWijzer.

Omvang

Volgens de Veiligheidsmonitor 2016 was ruim 2% van de Nederlanders slachtoffer van een of meer geweldsdelicten. Het aantal geweldsdelicten bedroeg bijna 4 per 100 inwoners. Dit is vergelijkbaar met 2015 en 2012.

Landelijk beleid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft prioriteit aan de aanpak van High Impact Crimes, zoals geweld. Het landelijk beleid heeft een brede opzet en omvat de dadergerichte en slachtoffergerichte aanpak van geweld, de aanpak van geweld op onder andere scholen, werk, in het uitgaansleven, verkeer en in woonwijken. Ook de aanpak van risicofactoren als alcohol, drugs, wapens en beelden van geweld in de media zijn opgenomen.

In 2017 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met het CCV, het Preventie Netwerk Geweld opgericht. Het is een netwerk voor en door gemeenten, waarin kennis en ervaring over de preventieve aanpak van geweld wordt uitgewisseld. Naast een jaarlijkse bijeenkomst, wordt er digitaal uitgewisseld via het online netwerk Yammer. Inmiddels zijn er 20 gemeenten aangesloten bij dit netwerk.