Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


stappenplan
 

Opleveren veiligheidsrapportage

Als laatste stap wordt de rapportage van de veiligheidanalyse opgeleverd. Per bron wordt beschreven wat het heeft opgeleverd en de belangrijkste conclusies benoemd. Bepaal daarbij het juiste abstractieniveau van de probleembeschrijving. Daarna volgt de beschrijving waarbij de bronnen met elkaar worden vergeleken; wat zijn de dwarsverbanden? Tot slot cluster je de veiligheidsproblemen. Daarin zijn verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld op thema of op doelgroep.

Na het opleveren van de veiligheidsanalyse bepaal je in samenspraak met de samenwerkingspartners de prioriteiten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid