Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


stappenplan
 

Resultaat bronnenonderzoek bepalen

Het bronnenonderzoek levert je een diversiteit aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op. Het is in deze stap de kunst om de gegevens juist te interpreteren en logische conclusies te trekken. Het formuleren van deze conclusies is aan de persoon die de resultaten rapporteert. Hij/zij trekt conclusies op basis van common sense. Dat daar enige mate van subjectiviteit bij komt kijken, is onontkoombaar. Dit is niet bezwaarlijk mits de conclusies goed zijn beargumenteerd. Bespreek tot slot de resultaten met de samenwerkingspartners en indien mogelijk de horecaondernemers en toets of de getrokken conclusies door hen gedeeld worden.

Tips voor het presenteren van de resultaten

Als de resultaten voor een groter publiek bedoeld zijn, is het van belang om dit goed voor te bereiden, juist als ook de horecaondernemers om tafel zitten. Hieronder staan enkele tips:

  • Weet wie jouw publiek is. Probeer u in hen te verplaatsen: Wat is hun achtergrond? Welk taalgebruik en welke stijl van presenteren passen daarbij?
  • Bepaal vooraf wat je wilt meedelen. Bedenk daarbij ook op welk detailniveau je de onderzoeksresultaten presenteert. Een te hoog detailniveau zorgt al snel voor onduidelijkheid, een te laag detailniveau kan een vertekenend beeld van de werkelijkheid geven.
  • Zorg voor een goede afwisseling van beelden en teksten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid