Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


stappenplan
 

Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek brengt de objectieve en subjectieve gegevens in kaart, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit is belangrijk want zo kunnen bijvoorbeeld de (objectieve) politiecijfers je vertellen dat het wel meevalt met de onveiligheid terwijl in gesprek met bezoekers (subjectief) blijkt dat ze zich onveilig voelen. Het is belangrijk dat je vanuit het samenwerkingsverband KVU bepaalt welke instrumenten worden ingezet. Hiervoor kun je de volgende bronnen gebruiken:

  1. Politiecijfers
  2. Veiligheidsmonitor gemeente
  3. Schouw openbaar uitgaansgebied(en)
  4. Enquête uitgaanspubliek
  5. Enquête horecaondernemers
  6. Enquête bewoners in uitgaansgebied
  7. Interviews met sleutelfiguren (kwalitatief)
  8. Brandweergegevens
  9. Kwantitatieve gegevens van derden
  10. Observaties tijdens het uitgaan

Voor een goede analyse is het belangrijk dat je zoveel mogelijk bronnen gebuikt. De projectgroep kan hierin een keuze maken, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten, tijdsinvestering en de grootte van het uitgaansgebied.

Het advies is om te zorgen voor een juiste mix. Politiecijfers, monitorgegevens, een schouw door het uitgaansgebied en het verspreiden van enquêtes onder het uitgaanspubliek, de horecaondernemers en de bewoners mogen dan eigenlijk niet ontbreken (bron 1 tot en met 6).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid