Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


stappenplan
 

Rol belangrijkste partijen

Rol Gemeente

De gemeente:

  • Voert de regie coördineert de activiteiten.
  • Benoemt een projectleider.
  • Weegt de inbreng en de belangen van de verschillende partijen zo onafhankelijk mogelijk en is in staat de verschillende partijen in de werkgroep blijvend te binden aan de KVU.

Rol Politie

De politie:

  • Laat het initiatief voor de KVU meestal aan de gemeente over. 
  • Heeft structureel of naar aanleiding van incidenten overleg met de gemeente over de veiligheid in het uitgaansgebied. Ook maakt de politie in de KVU-werkgroep melding van deze feiten.
  • Levert objectieve gegevens aan over de aangiften, meldingen en incidenten met betrekking tot criminaliteit en overlast. 

Rol Horecaondernemers

Horecaondernemers:

  • Hebben direct belang bij het creëren van een veilige uitgaansomgeving voor het personeel, de klanten en ook zichzelf. Veel ondernemers nemen vaak al diverse, veelal preventieve, maatregelen.
  • Voelen zich mede verantwoordelijk voor de publieke ruimte en zetten zich binnen de KVU in voor een veilig uitgaansgebied. 

Rol Brandweer

De brandweer:

  • Is betrokken bij de fysieke veiligheid in het uitgaansgebied en controleert de horecagelegenheden op brandveiligheidsaspecten.
  • Is niet verplicht deel te nemen aan de KVU-werkgroep, maar gezien bovenstaande taak verdient het aanbeveling de brandweer aan te haken.

Rol Openbaar Ministerie

In de praktijk is de rol van het Openbaar Ministerie (OM) in de KVU-werkgroep beperkt. Pas bij de ondertekening van het convenant speelt het OM een actievere rol. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid