Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


stappenplan
 

Intentieverklaring

Je kan de (bestuurlijke) betrokkenheid van de samenwerkende partijen en de gemaakte afspraken vastleggen in een intentieverklaring.

Opstellen intentieverklaring

In de intentieverklaring verklaren de deelnemende partijen:

  • wat hun overwegingen zijn (zowel individueel als collectief) om samen te werken;
  • dat zij gezamenlijk gaan werken aan het verbeteren van de veiligheid van het betreffende uitgaansgebied en hiervoor de benodigde tijd en middelen ter beschikking stellen.

Onderdelen intentieverklaring

De intentieverklaring kan kort en bondig zijn. In ieder geval is het aan te raden de volgende onderdelen in de verklaring opnemen:

  • wie de deelnemende partijen en hun vertegenwoordigers zijn;
  • het doel dat nagestreefd wordt met de KVU;
  • hoe samenwerkende partijen zich inzetten om deze doelen te bereiken;
  • bekrachtiging van de gemaakte afspraken door ondertekening van de deelnemende partijen.

Deze onderdelen kunnen worden gebruikt om een nieuwe intentieverklaring op te stellen maar ook om een bestaande intentieverklaring te toetsen. De formele en praktische uitwerking van de samenwerking krijgt vorm in het vervolg van het proces.

Relevante documenten 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid