Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan


Contact leggen

Ter preventie van mogelijke problematiek of na het signaleren van problemen, benader je andere betrokken partijen. Je verkent zo de mogelijkheid om samen het uitgaansgebied veilig te houden of te maken. Deze voorbereidende fase kost tijd. 

Het selecteren, overtuigen en betrekken van de juiste deelnemers zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een duurzame KVU. Inhoudelijke samenhang is dan ook in het vervolgtraject verzekerd.

Voorbereiding gemeente

De gemeente voert de regie bij een project KVU. Alle partijen vinden deze regierol in de praktijk vanzelfsprekend gezien de activiteiten die uit een project KVU voortkomen waar de gemeente bij betrokken is.

De gemeente heeft je als projectleider KVU benoemd en in deze fase ga je contact leggen met andere betrokken partijen. Tijdens deze verkennende en beleidsvoorbereidende fase werk je toe naar draagvlak onder alle betrokken deelnemers. Zorg dat de kennis over veilig uitgaan in huis is. Deze kennis helpt je niet alleen verder in de loop van het traject maar ook bij het inschatten van de lokale mogelijkheden.

Het kan als projectleider of procesbegeleider heel zinvol zijn om het KVU-project in een gesprek met de burgemeester (of wethouder) en de politiechef toe te lichten. Op de agenda staan in ieder geval de resultaten van andere KVU-projecten en de meerwaarde van de KVU voor de eigen gemeente.

Horecaondernemers

Horecaondernemers zien niet altijd direct de meerwaarde van een KVU-project. Ze zijn met name bang voor extra regelgeving en extra kosten. Ook vinden horecaondernemers vaak dat zij al veel doen in het kader van veilig uitgaan. Regioadviseurs van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kunnen u helpen. Ze zijn meestal goed bekend bij de horecaondernemers en kunnen een positieve bijdrage leveren om de horecaondernemers te betrekken bij de KVU.

Ook een horecavereniging kan voor meer draagvlak zorgen tijdens de beginfase van de KVU. Een duidelijke presentatie door jou over ervaringen elders in het land en de toegevoegde waarde van de KVU voor de aanpak van de eigen problematiek, kan het vertrouwen in de KVU vergroten.

De rol van de gemeente als handhaver van vergunningen en regels in het uitgaansgebied kan, in de ogen van horecaondernemers, botsen met de rol van de gemeente als samenwerkingspartner in de KVU. Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken.

Besef je ook dat horecaondernemers soms aan de KVU deelnemen om verruiming van openings- en/of sluitingstijden te bewerkstelligen. Let dus in dit stadium op de verschillende belangen van de deelnemers.

Succesfactoren

Succesfactoren (zoals het opstellen van een intentieverklaring) helpen bij het stimuleren en borgen van betrokkenheid van alle partijen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid