Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Utrecht Convenant Veilig Uitgaan 2016 2021

Een aantal partijen ondertekenden het Convenant Veilig Uitgaan binnenstad Utrecht 2016 - 2021. Het Convenant Veilig Uitgaan heeft tot doel het uitgaansklimaat in de binnenstad van Utrecht veilig te houden en indien nodig te verbeteren. Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven worden zoveel mogelijk voorkomen.

Gezamenlijke aanpak

Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de convenantpartners en de bereidheid om elkaar te ondersteunen waar dat bijdraagt aan de veiligheid van het uitgaansleven.

Het Convenant Veilig Uitgaan is opgesteld door:

  • Emile Faulborn, Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Utrecht
  • Jos de Winter, Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Utrecht
  • Harriette Lam, Regiomanager Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Utrecht
  • Emile Vermeulen, Wijkagent horeca, Politie district stad Utrecht/basisteam centrum
  • Bart van Steeg, Wijkagent horeca, Politie district stad Utrecht/basisteam centrum
  • Wendy Noordkamp, Adviseur Lokale Veiligheid, Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Midden Nederland
  • Renée Köllmann, Teamleider Toezicht en Handhaving, Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie
  • Joke Beekes, Gebiedsmanager Veiligheid, gemeente Utrecht 

Bestanden