Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Evaluatie Veilig uitgaan regel je samen! gemeente Den Helder

Evaluatie van de maatregelen uit de nota Veilig uitgaan regel je samen! van de gemeente Den Helder.

Probleemstelling

Om het veilig uitgaan in Den Helder te bevorderen is begin 2012 het plan van aanpak 'Veilig uitgaan regel je samen!' vastgesteld. Dit plan behelst een aantal maatregelen om het uitgaan in Den Helder gezelliger te maken en het imago van Den Helder als uitgaanscentrum te verbeteren.

Aanpak

De maatregelen zijn onder meer :

  • Een verbeterde samenwerking tussen de politie en de particuliere horecabeveiliging.
  • Meer mogelijkheden voor terrassen, zodat de horecabedrijven ook overdag omzet kunnen draaien.
  • Het aanstellen van toezichthouders voor controle op de naleving van de Drank- en Horecawet.
  • Het aanpassen van de sluitingstijden voor de horeca.

Resultaten

Na een proefperiode van een half jaar blijkt dat:

  • Een aantal maatregelen, waaronder de gewijzigde sluitingstijden van de horeca, heeft een zeer gunstig effect op de openbare orde en veiligheid in het uitgaanscentrum.
  • Een aantal horecaondernemers stelt dat een aanzienlijke daling van het aantal bezoekers heeft plaatsgevonden. Of deze daling (mede) het gevolg is van de gewijzigde sluitingstijden, kan niet worden aangetoond. Ook andere factoren, zoals de economische crisis, het rookverbod, de overcapaciteit aan horecabedrijven in Den Helder en personeelsinkrimping in het bedrijfsleven spelen hierbij een rol.
  • De politie is meer en beter in staat de politiezorg ook op andere zaken in te zetten.
  • Op grond van een in regionaal verband gehouden eerste nalevingsonderzoek kan worden aangenomen dat het versterkte toezicht op bedrijven en instellingen die alcoholhoudende dranken verkopen drempelverhogend werkt op de verkoop van deze dranken aan jeugdigen.

Organisatie

Gemeente Den Helder

Bestanden