Stap 1

Wie doet wat

In de KVU wordt altijd in een projectteam of werkgroep samengewerkt. Iedere deelnemer in dit team heeft een specifieke rol. De projectleider en de procesbegeleider zijn 2 belangrijke spelers in het team.

U bent de procesbegeleider die de gemeente Stappendam gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van de lokale Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Een procesbegeleider heeft een specifieke taak in de KVU. Daar gaat de eerste vraag over.

Wat zijn volgens u de taken van een procesbegeleider van de KVU? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

Een KVU-procesbegeleider moet van veel markten thuis zijn. Hij of zij is een netwerker, een teamspeler en een inspirator.

Welke ándere competenties en vaardigheden mogen niet ontbreken bij een KVU-procesbegeleider? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

In de KVU in Stappendam gaan verschillende organisaties met elkaar samenwerken.

Welke partijen moeten er bij de start van een KVU sowieso deel uitmaken van de projectgroep? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

De gemeente, politie en de horeca zijn erg belangrijk voor een geslaagde KVU in Stappendam. Wat is precies hun rol in de KVU? Daar gaan de volgende 3 vragen over.

Wat is de rol van de gemeente in de KVU? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

Wat is de rol van de politie in de KVU? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

Wat is de rol van de horeca in de KVU? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!
 

Een overzicht van alle mogelijke betrokken partijen en hun rol bij de KVU is te lezen in het Stappenplan KVU.

Naast de betrokken gemeenteambtenaar, politie en horeca, is ook de burgemeester van Stappendam belangrijk voor een succesvolle KVU.

Waarom is de burgemeester belangrijk voor de KVU? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

Gefeliciteerd!

Stap 1 is afgerond!

U heeft kennisgemaakt met de rol van de KVU-procesbegeleider en de belangrijkste partijen in het KVU-team.

In stap 2 leert u meer over de succesfactoren die bij de start van de KVU een grote rol spelen.

Naar stap 2
Naar de startpagina
Meer achtergrondinformatie op hetccv.nl

Welkom bij de E-learning KVU.

De E-learning is geoptimaliseerd voor schermen vanaf tablet-formaat. Draai je tablet of bekijk de e-learning op een groter beeldscherm. Bekijkt je de e-learning op een groter scherm? Zoom dan uit met "CTRL –"