Eindtoets

Om de eindtoets te kunnen maken, moet u ingelogd zijn met een Mijn CCV account.

Inloggen / account aanmaken ›

Eindtoets

Om de eindtoets te kunnen maken, moet u eerst alle stappen van de e-learning doorlopen en afronden.

Naar de startpagina

Eindtoets

U heeft alle stappen van de e-learning doorlopen en bent klaar om de eindtoets te maken. De eindtoets bestaat uit 8 vragen. Om het certificaat 'e-learning Veilig Uitgaan' te behalen moet u 7 van de 8 vragen juist beantwoorden. Per vraag is slechts 1 antwoord goed. Let op: u kunt de eindtoets slechts 1 keer maken. Herkansing nodig? Na 24 uur ontvangt u bericht hierover.

Stel: U bent gevraagd om een KVU op te zetten. Hoe pakt u dit aan?

A.  Een veiligheidsanalyse maken.
B.  De aard en omvang van gesignaleerde problemen in kaart brengen.
C.  Prioriteren van problemen die je gaat aanpakken.
D.  Geschikte maatregelen zoeken die aansluiten bij het probleem.
E.  De samenwerkingspartners zoeken die je nodig hebt om maatregelen uit te voeren.
F.  Maatregelen invoeren.

Zet bovenstaande elementen A t/m F in de juiste volgorde:

Vul eerst een antwoord in!

Met welke activiteiten begint een procesbegeleider met het KVU-team om tot een sterk samenwerkingsverband te komen?

Vul eerst een antwoord in!

Hoe kunnen de procesbegeleider en een betrokken lokaal bestuur samenwerken voor het slagen van de KVU?

Vul eerst een antwoord in!

De procesbegeleider begeleidt het KVU-projectteam in de fase van het verzamelen van informatie tot en met het samenstellen van een effectieve aanpak. Welke rol vervult hij hierin?

Vul eerst een antwoord in!

Hoe houdt een procesbegeleider de partners in het KVU-team betrokken?

A.  Hij houdt iedereen actief, maakt taken en verantwoordelijkheden concreet.
B.  Hij prikkelt de affiniteit, met elkaar en met het uitgaansleven.
C.  Hij zorgt ervoor dat deelnemers die hun afspraken niet nakomen, worden aangesproken.
D.  Moeilijk, een procesbegeleider heeft weinig invloed op de betrokkenheid. Omstandigheden, zoals een ernstig incident, prikkelen de betrokkenheid. 
E.  Hij dreigt met sancties: een passieve houding of niet nakomen van afspraken leidt tot vertrek uit het KVU-team.

Selecteer de juiste antwoord(en):

Vul eerst een antwoord in!

Wat is de rol van de procesbegeleider in de monitoring van de uitvoeringsfase?

Vul eerst een antwoord in!

Hieronder staat een aantal redenen waarom het evalueren van de KVU belangrijk is. Welke van deze redenen is niet wenselijk?

Vul eerst een antwoord in!

Welke informatie heeft een procesbegeleider nodig om uiteindelijk te kunnen bepalen of de KVU effectief is?

A.  Informatie over de aard en omvang van incidenten (0- en 1-meting).
B.  Informatie over de kwaliteit van de samenwerking (bijvoorbeeld organisatie, structuur, interne en externe communicatie).
C.  Informatie over de effectiviteit van maatregelen (bijvoorbeeld realisatie van prestatie-eisen, ervaringen en indrukken van uitgaanspubliek en horecapersoneel et cetera).

Welk informatie is nodig?

Vul eerst een antwoord in!

Je hebt het gehaald,

Gefeliciteerd!

U bent geslaagd voor de toets en ontvangt het certificaat 'e-learning Veilig Uitgaan'. Van harte gefeliciteerd! U kunt uw certificaat hieronder of via mijn CCV downloaden.

Download
Naar de startpagina

Helaas,

U heeft het niet gehaald

Om het certificaat 'e-learning Veilig Uitgaan' te behalen moet u 7 van de 8 vragen juist beantwoorden. Een herkansing is zojuist voor u aangevraagd. U ontvangt hier binnen 24 uur bericht over. 

Voordat u de eindtoets nogmaals maakt, raden wij u aan nog eens te kijken naar SNELKOPPELINGEN_AANDACHTS_STAPPEN in de e-learning. 

Naar de startpagina 

Welkom bij de E-learning KVU.

De E-learning is geoptimaliseerd voor schermen vanaf tablet-formaat. Draai je tablet of bekijk de e-learning op een groter beeldscherm. Bekijkt je de e-learning op een groter scherm? Zoom dan uit met "CTRL –"