stap 2

Commitment en succesfactoren

Als procesbegeleider moet u de Stappendamse politie en horeca benaderen om zich aan te sluiten bij de KVU. De kans is groot dat u dan merkt dat het animo daarvoor gering is.

Een horecaondernemer houdt de boot af: "Er was één incident, daarvoor was er niks aan de hand. Waarom nu al die drukte?" En volgens de wijkagent van het centrumgebied zijn de problemen in het Stappendamse uitgaansleven verwaarloosbaar vergeleken met andere gemeenten. U hoort dat hij het erg druk heeft op andere portefeuilles.

Met welke argumenten kunt u deze partners overtuigen om toch een KVU te starten? Geef in maximaal 200 woorden weer welke argumenten u zou gebruiken.

Je antwoord wordt niet beoordeeld. Na het invullen krijg je een aantal suggesties.
0 / 200
Je hebt te veel woorden gebruikt.

Inmiddels hebben de politie en 2 van de belangrijkste horecaondernemers van Stappendam gezegd dat ze meedoen met de KVU. De rest van de ondernemers is nog steeds wantrouwig … Ze verwachten veel overleg en veel extra kosten. En er zal wel veel met de vinger worden gewezen naar de horeca.

Hoe krijgt u hen toch betrokken? Wat is uw advies aan de projectleider? Selecteer alle goede antwoorden:

Meerdere antwoorden mogelijk
Vul eerst een antwoord in!

De belangrijkste partners in Stappendam zijn aangesloten bij de KVU. Het samenwerkingsverband kan van start gaan! Een goed begin is het halve werk. Een aantal factoren moet goed geregeld zijn aan het begin, om de KVU op de langere termijn tot een succes te maken. 

Welk van onderstaande antwoorden geeft deze succesfactoren weer? Selecteer het goede antwoord:

Vul eerst een antwoord in!

Gefeliciteerd!

Stap 2 is afgerond!

In deze stap heeft u geleerd over het stimuleren van de betrokkenheid van de KVU-partners en andere succesfactoren.

In stap 3 gaat u het KVU-team in Stappendam begeleiden met de veiligheidsanalyse.

Naar stap 3
Naar de startpagina
Meer achtergrondinformatie op hetccv.nl

Welkom bij de E-learning KVU.

De E-learning is geoptimaliseerd voor schermen vanaf tablet-formaat. Draai je tablet of bekijk de e-learning op een groter beeldscherm. Bekijkt je de e-learning op een groter scherm? Zoom dan uit met "CTRL –"